Uniți suntem puternici, suntem SRATI!

Info Generale

speakers

speakers

SRATI 2024

Conferințe

Cursuri

Workshopuri

Sesiuni Pro-Contra

Sesiuni interactive

Sesiuni tematice

Conferințe plenare

Simpozioane satelit

Sesiuni pentru rezidenți

Prezentări orale

e-Postere

Expoziția medicală specializată ATImedica

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
Prof. Dr. Șerban Bubenek (București)
Președinte Societatea Română de Anestezie - Terapie Intensivă – SRATI
Președinte Congres SRATI 2024
 
Prof. Dr. Dorel Săndesc (Timișoara)
Prim Vice-Președinte Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă – SRATI
Fost-Președinte (2011-2018) Societatea Română de Anestezie - Terapie Intensivă – SRATI

Conf. Dr. Ion Chesov (Chișinău)
Vice-Președinte Societatea Română de Anestezie - Terapie Intensivă – SRATI
Preşedinte Societatea de Anesteziologie-Reanimatologie din Republica Moldova

Prof. Dr. Daniela Filipescu (București)
Coordonator Program Științific Congres SRATI 2024
 

Conf. Dr. Ovidiu Bedreag (Timișoara)
Secretar General

Prof. Dr. Dan Corneci (București)
Secretar General Adjunct

Florentina Matache (București)
Trezorier 
 

Toţi medicii înscrişi vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care au fost creditate evenimentele SRATI 2024 de către instituțiile autorizate.

Participanții vor putea revendica puncte EMC doar pentru participarea efectivă la eveniment.

Scanarea ecusoanelor va confirma prezența la eveniment a participanților, în baza căreia se vor acorda certificatele de participare cu credite EMC. Certificatele nu vor fi acordate participanților înscriși la Congres, dar absenți pe perioada de desfășurare a evenimentului.

Certificatele de participare vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail folosită de participant în formularul de înregistrare, în maximum 30 de zile de la încheierea evenimentului, după centralizarea prezenței la sesiunile științifice.

Înainte de a descărca certificatul de participare, este necesar să completaţi un scurt chestionar de evaluare a evenimentului, pentru raportul către instituția de creditare.

Suplimentar, participanții medici înscriși cu rezumate vor primi o adeverință pentru lucrări, necesară Colegiului Medicilor din România pentru calculul punctajului profesional.

Asistenții medicali înscrişi și prezenți la Congres vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care au fost creditate evenimentele SRATI 2024 de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

În conformitate cu normele de creditare a formelor de educație medicală continuă, art. 11 alin. (9) și (10), pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să participe la minimum 75% din programul manifestării științifice, iar creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de prezență al fiecărui participant din totalul programului manifestării.

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Congres și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

Tabelul de prezență și fișa de evidență trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Zona de Înregistrări & Informații Participanţi.

În cazul în care fișa de evidență este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Congres.

CNP-ul completat în fișa de evidență trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R. Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.

Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Congresului și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

După închiderea manifestării, documentele cu credite vor fi transmise prin poștă de către societatea Ralcom Exhibitions srl la adresa profesională completată în formularul de înregistrare online.

Societatea Română de Anestezie - Terapie Intensivă – SRATI va premia cele mai bune 4 prezentări orale susținute în cadrul sesiunilor pentru medici, cele mai bune 3 prezentări orale ce vor fi susținute în cadrul sesiunilor pentru asistenți și cele mai bune 3 e-Postere din cadrul Congresului.

De asemenea, va fi oferit și Premiul Special „Academician Prof. Dr. George Litarczek”.
 
Premiul Special „Academician Prof. Dr. George Litarczek”

6.000 LEI
Acest premiu se adresează numai medicilor cu publicații în reviste internaționale, care au publicat sau vor publica cărți în perioada aprilie - decembrie 2023. Medicii care se califică pentru acest premiu vor trimite materialul/materialele publicate pe adresa presedinte@sraticongres.ro, până la data de 31 ianuarie 2024, urmând ca evaluarea să fie făcută de către Comitetul Științific al Congresului SRATI 2024 în luna februarie 2024. Câștigătorul (autorul principal – prim-autor, corespondent, ultim autor – cu afiliere din România) va fi anunțat în cadrul festivității de deschidere a Congresului.
Conform deciziei Senatului SRATI din cadrul ședinței din data de 02.04.2024, Premiul Special „Academician Prof. Dr. George Litarczek” nu va fi acordat în acest an întrucât candidaturile transmise nu au îndeplinit criteriile necesare pentru premiere.

Medici*

5.000 LEI
Premiul Special „Prof. Dr. Dan Tulbure” pentru cea mai bună lucrare originală de cercetare

3.000 LEI
Premiul „Prof. Dr. Șerban Marinescu” pentru cea mai bună prezentare de caz clinic

2.000 LEI
Premiul II

1.500 LEI
Premiul III
 
*Pentru premiile II și III vor fi evaluate atât lucrările de cercetare, cât și prezentările de caz clinic
 
Asistenți

2.000 LEI
Premiul I

1.500 LEI
Premiul II

1.000 LEI
Premiul III
 
 e-Postere

2.000 LEI
Premiul pentru cel mai bun e-Poster

1.500 LEI

Premiul II

1.000 LEI
Premiul III
 
Toți autorii lucrărilor ce vor fi premiate la Congresul Național SRATI 2024 sunt invitați să publice in extenso rezultatele cercetărilor în orice revistă PubMed.

Comitete

Coordonator Program Științific
Prof. Dr. Daniela Filipescu (București)

Membri Comitet Științific
Prof. Dr. Iurie Acalovschi (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Leonard Azamfirei (Târgu Mureş)
Prof. Dr. Şerban Bubenek (București)
Prof. Dr. Sanda-Maria Copotoiu (Târgu Mureș)
Prof. Dr. Dan Corneci (București)
Prof. Dr. Stefan De Hert (Gent)
Prof. Dr. Ioana Grigoraş (Iaşi)
Prof. Dr. Ioana Marina Grinţescu (București)
Prof. Dr. Daniela Ionescu (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Dan Longrois (Paris)
Prof. Dr. Idit Matot (Tel Aviv)
Prof. Dr. Wanda M. Popescu (New Haven)
Prof. Dr. Dorel Săndesc (Timişoara)
Prof. Dr. Dana Tomescu (București)
Conf. Dr. Ovidiu Bedreag (Timişoara)
Conf. Dr. Gabriela Droc (București)
Conf. Dr. Silvius Negoiță (București)
Conf. Dr. Mihai Popescu (București)
Șef Lucrări Dr. Liana Văleanu (București)
Dr. Cornelia Predoi (București)
Dr. Mihai Ștefan (București)

Prof. Dr. Leonard Azamfirei (Târgu Mureş)
Prof. Dr. Şerban Bubenek (București)
Prof. Dr. Sanda-Maria Copotoiu (Târgu Mureş)
Prof. Dr. Dan Corneci (București)
Prof. Dr. Daniela Filipescu (București)
Prof. Dr. Ioana Grigoraş (Iaşi)
Prof. Dr. Ioana Marina Grinţescu (București)
Prof. Dr. Daniela Ionescu (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Dorel Săndesc (Timişoara)
Prof. Dr. Dana Tomescu (București)
Conf. Dr. Ovidiu Bedreag (Timişoara)
Conf. Dr. Constantin Bodolea (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Ion Chesov (Chișinău)
Conf. Dr. Gabriela Droc (București)
Conf. Dr. Liliana Mirea (București)
Conf. Dr. Carmen Orban (București)
Conf. Dr. Marius Păpurică (Timişoara)
Conf. Dr. Mihai Popescu (București)
Conf. Dr. Cristina Petrișor (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Janos Szederjesi (Târgu Mureș)
Șef Lucrări Dr. Raluca Ungureanu (București)
Șef Lucrări Dr. Liana Văleanu (București)
Dr. Florentina Matache (București)
Dr. Cornelia Predoi (București)
Dr. Mihai Ștefan (București)

Prof. Dr. Leonard Azamfirei (Târgu Mureș)
Prof. Dr. Șerban Bubenek (București)
Prof. Dr. Luminița Chiuțu (Craiova)
Prof. Dr. Sanda-Maria Copotoiu (Târgu Mureș)
Prof. Dr. Dan Corneci (București)
Prof. Dr. Petru Deutsch (Timișoara)
Prof. Dr. Daniela Filipescu (București)
Prof. Dr. Ioana Grigoraș (Iași)
Prof. Dr. Ioana-Marina Grințescu (București)
Prof. Dr. Daniela Ionescu (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Dorel Săndesc (Timișoara)
Prof. Dr. Dana Tomescu (București)
Conf. Dr. Ovidiu Bedreag (Timișoara)
Conf. Dr. Constantin Bodolea (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Otilia Boișteanu (Iași)
Conf. Dr. Ion Chesov (Chișinău)
Conf. Dr. Gabriela Droc (București)
Conf. Dr. Bianca-Liana Grigorescu (Târgu Mureș)
Conf. Dr. Liliana Mirea (București)
Conf. Dr. Călin Mitre (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Marius Novac (Craiova)
Conf. Dr. Carmen Orban (București)
Conf. Dr. Marius Păpurică (Timișoara)
Conf. Dr. Cristina Petrișor (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Mihai Popescu (București)
Conf. Dr. Mihai Sava (Sibiu)
Conf. Dr. Radu Stoica (București)
Conf. Dr. Janos Szederjesi (Târgu Mureș)
Șef Lucrări Dr. Cosmin Bălan (București)
Șef Lucrări Dr. Alice Drăgoescu (Craiova)
Șef Lucrări Dr. Silvius Negoiță (București)
Șef Lucrări Dr. Adriana-Elena Nica (București)
Șef Lucrări Dr. Irina Ristescu (Iași)
Șef Lucrări Dr. Raluca Ungureanu (București)
Șef Lucrări Dr. Liana Văleanu (București)
Dr. Mihaela Blaj (Iași)
Dr. Florentina Matache (București)
Dr. Cristina-Iulia Osoian (Cluj-Napoca)
Dr. Mihai Ștefan (București)
Dr. Radu Tăbăcaru (București)

Rămâneți la curent cu ultimele noutăți

Abonare newsletter

Organizator

Sub patronajul

Parteneri Științifici

Management Eveniment

Urmăriți conturile de social media pentru informații relevante privind Congresul Național SRATI 2024.